I 2017, er det 200 år siden Marcus Thrane ble født i Christiania. Det synes kulturutvalget i LO i Oslo bør markeres, og vi har inngått i et samarbeid med en rekke aktører for å få satt sammen en markering av denne historiske personen og bevegelsen som ble skapt.

Den 14. oktober 2017 er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dette skal feires med en rekke arrangementer i egne Marcus Thrane-dager. Han drev fram den første større organiseringen av vanlige arbeidsfolk i Norge. Arbeiderforeningene fra 1848 til 1851 med sine 30 000 medlemmer var en bragd i et førindustrielt samfunn: De forente mange miljøer og grupper i én bevegelse. De stod for en opplysningskampanje – med egen avis, foredrag og skoler. De jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk. De var de første som talte for fulle demokratiske rettigheter som talerett, organisasjonsrett og allmenn stemmerett. Samtidig viser skjebnen til Thrane og medlemmene at demokratiet ikke kom av seg selv. Det ble kjempet fram, en påminning også i våre dager.

Marcus Thrane ble fengslet i 1851 og i 1854 dømt til 4 års tukthus for samfunnsfiendtlig virksomhet. 127 andre thranitter rundt om ble også fengslet og dømt. Marcus Thrane satt først i Christiania Tugthus, Storgaten 13, men ble senere overført til Botsfengselet i Grønlandsleiret 44, som sto ferdig i 1851.

LO i Oslo står som ansvarlige arrangører for jubileet og har gjennom vårt nettverk etablert en nasjonal samarbeidskomite som utformer programmet og som kommer til å stå for promotering og mobilisering rundt jubileet. LO i Oslo er en lokalorganisasjon som samordner lokale fagforeningers aktiviteter og interesser.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord, LO i Oslo mer flere.

SAMARBEIDSKOMITÉ 

Kulturutvalget, LO i Oslo Bjørg Spillum, Odd Mikkelborg, Trond Ydersbond, Jan Peter Lyngstad, Arne Bernhardsen og Nina Skranefjell

LO Sør-Gudbrandsdal Gro Vasbotten

AOF Pål Olav Loftesnes

UiO, historisk fakultet Knut Kjeldstadli

Høgskolen i Innlandet Tore Pryser

Arbeidermuseet Gro Røde

Arbeiderbevegelsens arkiv Frank Meyer

Kampen Historielag Ivar Nygård

Gamlebyen Historielag Preben Winger

Pax Forlag Live Slang og Mona Ringvej

Historieentusiast Gunnar Andreassen
Redaktør nettside: Nina Skranefjell, LO i Oslo