UTGITTE BØKER OM MARCUS THRANE OG THRANITTERBEVEGELSEN – OMSLAG, EVENT. TITTELBLAD – 24 BØKER UTGITT FRA 1903 TIL 2014

 
Øverland, O.A. Thraniterbevægelsen 1903
Koht, Halvdan Arbeider-rørsla av 1848 i Noreg 1914
Koht, Halvdan Marcus Thrane – til hundreaarsdagen
14.okt.17 1917
Friis, Jakob Marcus Thrane 1917
 

Sæter, Ivar

Marcus Thrane – hans liv og kamp
for sosial rettferd 1942
Johansen, Hans Marcus Thrane og Thraniterbevegelsen 1949
Kummen, Tor Kristiansands Arbeiderforening
1849-1949 1949
Skard, Sigmund Til Marcus Thranes idéhistorie
med tillegg: Dokument fra Thranes
fengselstid 1949
Bjørklund, Oddvar Marcus Thrane – En stridsmann for
menneskerett og fri tanke 1951
Thrane, Marcus og
Hjelm Hansen Paul Petitionen fra 1850 1957
Grankvist, Rolf Thranitterbevegelsen i Trøndelag 1966
Thrane, Marcus Arbeidere, forén dere, politiske skrifter
av Norges første sosialist 1969
Bjørklund, Oddvar Marcus Thrane – sosialistleder i et u-land 1970
Steiro, Birger Marcus Thranes politiske agitasjon
1849 – 1855 1974
Pryser, Tore Klassebevegelse eller folkebevegelse
En sosialhistorisk undersøkelse av
thranittene i Ullensaker 1977
Pryser, Tore (red.) Thranerørsla i norske bygder 1977
Bjørklund, Oddvar Marcus Thrane 1982
Nag, Martin Nytt lys over Thranitter-bevegelsen
i Stavanger, Høyland og Voss 1986
Leiren, Terje I. Marcus Thrane – A Norwegian Radical in
America 1987
Noreng, Harald Arbeiderføreren Marcus Thrane –
Lærling av Wergeland, lærer for Ibsen
og Bjørnson 1993
Jünge, Åke Tre dager i februar – Historia om
Levangeropprøret i 1851 – Thranerørsla
i Innherred 1994
Lunde, Ove De første arbeiderforeninger i Telemark 1996
Thrane, Marcus Selected Plays of Marcus Thrane 2007
Ringvej, Mona R. Marcus Thrane – Forbrytelse og straff 2014