Torsdag 12. oktober kl. 12.00–15.00

Den politiske aktivisten Marcus Thrane ble fengslet i 1851. Da ledet han arbeiderforeningene med hele 30 000 medlemmer. I år er det 200 år siden Marcus Thranes fødsel. Mona Ringvej forteller om Thrane og offentlighetens grenser, Henrik Olav Mathiesen om thranittene og emigrasjonen, Merethe Roos om reaksjonen etter Thrane, Morten Nordhagen Ottosen om 1848-revolusjonen og Odd Arvid Storsveen om Thrane i norsk historieforskning og offentlighet.

PROGRAM

Kl. 12.00 Velkommen ved NB
Kl. 12.05 Mona Ringvej: Marcus Thrane og offentlighetens grenser
Kl. 12.35 Henrik Olav Mathiesen: Thranitterbevegelsens offentlighet, Amerika og emigrasjonsspørsmålet
Kl. 13.05 Merethe Roos: Folkeopplysning og reaksjon etter Marcus Thrane
Kl. 13.35 Pause med servering
Kl. 14.00 Morten Nordhagen Ottosen: Europeiske perspektiver – 1848-revolusjonen
Kl. 14.30 Odd Arvid Storsveen: Marcus Thrane i norsk historieforskning og offentlighet

Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Universitetet i Oslo.