Marcus Thrane ble født for 200 år siden 14.oktober 2017. For å markere dette, avholder vi en serie arrangementer – møter, byvandring, avduking av minneplakett, kransnedlegging, byvandring og festforestilling. Blant arrangørene er LO Oslo, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Nasjonalbiblioteket, Kampen historielag, Oslo bys vel, Oslo museum/Arbeidermuseet, Pax forlag – og Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

 

IAKH og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek går sammen og arrangerer åpent seminaret:
Opprørsbevegelser i og utenfor Norge, før, sammen med og etter Thranes arbeiderforeninger.
Tid: Tirsdag 10. oktober, kl. 10.00 til 16.00
Sted: 12. etasje i Niels Treschows hus på Blindern (høyhuset til Det humanistiske fakultet)
Påmelding til knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

Program
10.00   Frank Meyer, daglig leder, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Velkommen!

10.05  Frank Meyer: Det globale panorama: revolusjoner og opprør i Europa, China, India og USA1848-1965

10.45   Tore Pryser, professor em., Høgskolen i Innlandet: Internasjonale impulser under «det norske 1848»

11.45   Studentpresentasjon: Thrane-bevegelsens syn på fattigdom

12.00   Formiddagsmat, IAKH spanderer

12.30   Hilde Sandvik, professor, IAKH
Opprørske folkelige bevegelser før Thrane

13.15   Knut Kjeldstadli, professor, IAKH
Opprør 1847-1852; Thrane-rørsla som del av en større kampsyklus?

14.00   Pause

14.15   Tiago Matos, stipendiat, European University Institute, Firenze: Opprør etter Thrane: Oppløp og fagforeninger i Christiania, 1870-1900

15.00   Odd Arvid Storsveen, professor IAKH: Hadde Thrane og arbeiderforeningene virkninger i ettertida?

15.45   Frank Meyer: Oppsummering og diskusjon: Hva trenger vi å vite mer om?

Etter hvert bidrag vil det bli tid til diskusjon.

16.00   Slutt