16. juni ga Posten ut et frimerke til Marcus Thranes 200-årsjubileum. Frimerket er gravert av kunstneren Sverre Morken og er trykt i 300 000 eksemplarer. Det viser et portrett av Marcus Thrane sammen med røde faner foran første nummer av Arbeiderforeningens blad.

1964

Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten i Posten Norge AS forteller at de har en egen historiske konsulent gjør dem oppmerksom på jubileer som kan være aktuelle for frimerker, men at initiativet til at dette jubileet ble markert med frimerke kom fra Posten selv.