Opprør og offentlighet. Fagseminar og mini-utstilling

Torsdag 12. oktober kl. 12.00–15.00

Den politiske aktivisten Marcus Thrane ble fengslet i 1851. Da ledet han arbeiderforeningene med hele 30 000 medlemmer. I år er det 200 år siden Marcus Thranes fødsel. Mona Ringvej forteller om Thrane og offentlighetens grenser, Henrik Olav Mathiesen om thranittene og emigrasjonen, Merethe Roos om reaksjonen etter Thrane, Morten Nordhagen Ottosen om 1848-revolusjonen og Odd Arvid Storsveen om Thrane i norsk historieforskning og offentlighet.

PROGRAM

Kl. 12.00 Velkommen ved NB
Kl. 12.05 Mona Ringvej: Marcus Thrane og offentlighetens grenser
Kl. 12.35 Henrik Olav Mathiesen: Thranitterbevegelsens offentlighet, Amerika og emigrasjonsspørsmålet
Kl. 13.05 Merethe Roos: Folkeopplysning og reaksjon etter Marcus Thrane
Kl. 13.35 Pause med servering
Kl. 14.00 Morten Nordhagen Ottosen: Europeiske perspektiver – 1848-revolusjonen
Kl. 14.30 Odd Arvid Storsveen: Marcus Thrane i norsk historieforskning og offentlighet

Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Om Marcus Thrane

Marcus Møller Thrane, født 14. oktober 1817 i Christiania/Oslo, død 30. april 1890 i Eau Claire i Wisconsin i USA, var lærer, forfatter, pressemann, fotograf, politisk organisator og sosialist. Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848, og var i 1849-1851 organisator og leder for en omfattende bevegelse av arbeiderforeninger. Med 30 000 medlemmer, var denne såkalte «thranitterbevegelsen» den første politiske massebevegelsen i Norge. Den krevde bl.a. bedring av husmennenes kår, redusert toll på korn, alminnelig verneplikt, bedre allmueskole og rettsvesen og alminnelig stemmerett for menn. Bevegelsen ble knust av myndighetene, og Thrane og de andre lederne satt i fengsel i 1851. Etter at han slapp ut i 1858, livnærte Thrane seg som fotograf. Kona Josefine, Norges første kvinnelige redaktør, døde av tuberkulose i 1862 og året etter emigrerte Thrane til USA sammen med barna. Der arbeidet han først som fotograf, senere pressemann, forfatter og foredragsholder fram til sin død i 1890.

Les mer på wikipedia

PROGRAM

MANDAG 9. OKTOBER
ÅPNING AV THRANEDAGENE MED GATEUTSTILLING
Arrangør: LO i Oslo
Sted: Folketeaterbygningen

TIRSDAG 10. OKTOBER
FOREDRAG OM MARCUS OG THRANITTBEVEGELSEN
Arrangør: Nasjonalbiblioteket
Sted: Nasjonalbiblioteket

ONSDAG 11. OKTOBER
FAGHISTORISK SEMINAR
Arrangør: Historisk fakultet, UIO
Sted: UIO

TORSDAG 12. OKTOBER
I EN SOFA PÅ ARKIVET – OM MARCUS THRANE
Arrangør: Riksarkivet
Sted: Riksarkivbygningen

NASJONALT ARBEIDERHISTORIESEMINAR
Arrangør: Arbark, studieforbundet AOF

FREDAG 13. OKTOBER
THRANITTBEVEGELSEN PÅ 1, 2, 3
Arrangør: Faglige ungdomsorganisasjoner
Sted: Kulturhuset

LØRDAG 14. OKTOBER
KRANSENEDLEGGELSE PÅ MARCUS THRANES GRAVPLASS
Arrangør: LO i Oslo med samarbeidspartnere
Sted: Vår Frelsers gravlund

MARKERING AV 200-ÅRSDAGEN FOR MARCUS THRANES FØDSEL
Arrangør: Arbeidermuseet og LO i Oslo
Sted: Grønland menighetshus

Foredrag, musikk og teatermonolog i Grønlands menighetshus. Samt avduking av skilt, Grønlandsleiret 28, hvor Josefine Thrane bodde med barna v. Oslo Byes Vel.

SØNDAG 15. OKTOBER
«KJENN DIN BY» I MARCUS THRANES FOTSPOR
Byvandring til steder Thranittbevegelsen holdt til og Marcus og Josefines Thrane bodde i sine år i Christiania
Arrangør: Oslo Museum

* Programmet er foreløbig og det vil komme endringer.